Den kommende generalforsamling er 23. maj 2022. Information herom bliver udsendt til klubbens medlemmer.