Om medlemskab i Vinterbybadet Skanderborg

  • Du skal være fyldt 18 år, for at blive medlem.
  • Vi anbefaler at du gør dig bekendt med foreningens saunaregler og vedtægter, inden du melder dig ind.
  • Sæsonen strækker sig fra 3. september til 30. april.
  • Fra sæsonen 2022/2023 betales indmeldelsesgebyr på 100 kr. Dette er et engangsbeløb, som ikke tilbagebetales, og det inkluderer 100 kr. til dækning af nøglebrik. Ved bortkomst af nøglebrik betales 100 kr. for ny brik.
  • Kvittering for betalt kontingent gælder som adgangskort til vinterbadeklubben.
  • Medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til andre. Ved fortrydelse af medlemskab tilbagebetales kontingentet ikke.
  • Har du ikke betalt rettidigt kontingent betragtes du som udmeldt.
  • Dit medlemskab vil indebære en rundvisning i klubbens faciliteter af et bestyrelsesmedlem eller en anden frivillig.
  • Dit medlemskab i Vinterbybadet Skanderborg er personligt, det må ikke deles og misbrug medfører
  • eksklusion af klubben.

Sæson 2022-2023

3. september 2022 til og med 30. april 2023

Pris

650 kr. for sæson 2022/2023 + 100 kr. for nøglebrik. for en fuld sæson

Tilmelding

Vi tilbyder nu 50 nye personer medlemskab for resten af foråret 2023. Tilmedling d. 28 januar kl. 8.00

Prisen er 400kr. inkl. nøglebrik (100kr. som genbruges næste sæson)

Vil du gerne prøve vinterbadning, kan du købe en gæstebillet her.